Kontaktní informace:

+420 606 477 931

info@podmilesovkou.cz

www.podmilesovkou.cz

Lovecký zámeček pod Milešovkou

Černčice 19, Žalany 415 01

50.561330, 13.909497

    Kudy k nám?

    Pokud přijíždíte po dálnici D8 (E55) zvolte výjezd číslo 52 směr Velemín. Pokračujte po silnici 8 a ve Velemíně zahněte doleva na silnici 25819 směr Milešov/Žalany. Jeďte rovně po silnici 25819 – NEODBOČUJTE doprava na silnici 25820 směr Černčice – až k odbočce na soukromou komunikaci po pravé straně, naproti autobusové zastávce, lokace 50.555443, 13.900166. Zahněte doprava na soukromou komunikaci se závorou a pokračujte cca 700m, až přijedete k Loveckému zámečku pod Milešovkou po levé straně.
     
    Pokud přijíždíte ze směru Teplice po silnici 8, v obci Žalany zahněte doprava na silnici 258 a pokračujte až na křižovatku ve tvaru T. Zahněte doleva na silnici 25819 a pokračujte až k odbočce na soukromou komunikaci po levé straně, lokace 50.555443, 13.900166, po pravé straně je autobusová zastávka. Zahněte doleva na soukromou komunikaci se závorou a pokračujte cca 700m, až přijedete k Loveckému zámečku pod Milešovkou po levé straně.